Miasto Oświęcim

W Polsce jest ponad 800 miast ale nie sądzę aby ktoś nie słyszał i nie wiedział gdzie leży Oświęcim. Niestety nasze miasto kojarzone jest nie tylko w Polsce ale i na całym świecie jedynie z niemieckim obozem koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau. Od tego piętna nigdy zapewne się nie uwolnimy, ważne jest jedynie aby propagować wszędzie prawdę o jego prawdziwych założycielach.

Mimo wszystko jest to normalne miasto jak każde inne, w którym żyją i pracują zwyczajni ludzie, którzy także pragną się bawić pomimo sąsiedztwa obozu.

Historia - związki ze Śląskiem

Oświęcim - herbDzieje historyczne Oświęcimia były dosyć burzliwe, zwłaszcza w początkowym okresie jego istnienia. Miasto leży na terenach, które jeszcze przed powstaniem państwa polskiego należały do plemienia Wiślan, jakkolwiek kilka razy przechodziły z rąk do rąk. Oświęcim uzyskał prawa miejskie już w XII wieku jednak kilka pierwszych stuleci jego istnienia związane było nie z Małopolską ale ze Śląskiem. Działo się to w okresie rozbicia dzielnicowego Polski kiedy to poszczególne księstwa uzyskały niezależność i prowadziły własną politykę, a nierzadko nawet toczyły ze sobą wojny. W 1179 roku Oświęcim został przekazany księciu opolsko-raciborskiemu Mieszkowi Plątonogiemu i od tego czasu na kilkaset lat związał swą historię z Górnym Śląskiem a następnie także z królestwem Czech. Pamiątką po tamtym czasie jest z pewnością wyróżniający się na tle wielu małopolskich miast herb Oświęcimia, w którym znajdziemy górnośląskie złote orły na błękitnym tle. Pod koniec XIII wieku w wyniku podziału księstwa opolsko-raciborskiego Oświęcim znalazł się pod władaniem księstwa cieszyńskiego a na początku XIV wieku powstało księstwo oświęcimskie.

Historia - związki z Małopolską

W Połowie XV wieku księstwo oświęcimskie zostało sprzedane królowi polskiemu Kazimierzowi i w ten sposób trafiło pod władanie króla Polski. W tamtych czasach nie oznaczało to od razu wcielenia do innego państwa, stało się to dopiero w sto lat później kiedy to przyłączono księstwo oświęcimskie do województwa krakowskiego jako powiat śląski, w którego składzie pozostawał aż do pierwszego rozbioru kiedy to został anektowany przez Austrię. W okresie późniejszym pod władaniem austriackim ziemia ta wschodziła w skład austriackiej Galicji.

Historia - II Wojna Światowa

Podczas II Wojny Światowej ziemia oświęcimska na powrót została włączona do rejencji śląskiej a tym samym w skład samej III Rzeszy (podczas gdy leżące na wschodzie ziemie Małopolski stanowiły obszar Generalnej Guberni ze stolicą w Krakowie). W tym też czasie powstały niesławne niemieckie obozy koncentracyjne, w których życie straciło kilka milionów ludzi, a z którymi do dziś kojarzone jest nasze miasto.

Historia - po wojnie

W wyniku reformy administracyjnej z 1975 roku kiedy to powołano do życia 49 województw Oświęcim znalazł się w województwie bielskim ze stolicą w Bielsku-Białej (ale nie wszystkie ziemie dzisiejszego powiatu oświęcimskiego gdyż Brzeszcze włączono do województwa katowickiego). Dopiero po kolejnej reformie administracyjnej z 1999 na nowo ustanowiono powiat oświęcimski, który włączono w skład województwa małopolskiego. Z racji na bliskie sąsiedztwo związki gospodarcze z województwem śląskim są nadal bardzo silne.