Wymagania dla kandydatów na posadę

Oświęcim - herb

Jednym z podstawowych wymogów jakie musimy spełnić starając się o jakąkolwiek pracę jest złożenie odpowiednich dokumentów będących potwierdzeniem chęci ubiegania się na określone stanowisko. Chodzi tu przede wszystkim o cv – zawierające wszystkie podstawowe informacje na temat kandydata (dane osobowe, adres, miejsce zamieszkania, potwierdzone kwalifikacje, doświadczenie, umiejętności, oraz zainteresowania, itp.) oraz list motywacyjny – pismo o charakterze oficjalnym mającym potwierdzić nasza chęć ubiegania się o daną posadę.

O ile list motywacyjny można potraktować z przymrużeniem oka, z uwagi na jego stosunkowo niewielki „ciężar gatunkowy”, o tyle do cv już należy się konkretnie przyłożyć bo to ten dokument stanowi (lub przynajmniej powinien) nasz największy atut. Dlatego ważne jest by uwzględnić w nim wszystko co działa na naszą korzyść – szczególnie kwalifikacje, doświadczenie, odbyte kursy, praktyki, posiadane umiejętności, znajomość języków obcych czy nawet fakt posiadania prawa jazdy, lub nietypowych zainteresowań.

Każda informacja, którą jesteśmy w stanie potwierdzić odpowiednim dokumentem (za wyjątkiem hobby oczywiście) może okazać się istotna dla potencjalnego pracodawcy. Dlatego ważne jest by pamiętać o tym jak istotne znaczenie ma życiorys w procesie rekrutacyjnym – szkoda by było pogrzebać swoje szanse w wyniku niestarannego przygotowania tego jakże ważnego dokumentu.